Wydano PHP 5.4 RC2

Oczekiwane przez wszystkich PHP 5.4 zbliża się coraz większymi krokami. Opublikowane zostało drugie już wydanie kandydujące, w którym poprawiono kolejne błędy i poprawiono stabilność działania.

W stosunku do poprzedniej wersji RC1 poprawiono błędy w jądrze PHP oraz Zend Engine. Dodatkowo od tej edycji PHP-FPM nie będzie oznaczone jako eksperymentalne. Pełną listę zmian można znaleźć tutaj.

Do czasu wydania ostatecznej wersji PHP 5.4.0 nie będą już dodawane nowe funkcjonalności, a prowadzone prace mają się skupić wyłącznie na wyeliminowaniu występujących błędów i poprawieniu stabilności działania.

Dodaj komentarz