Bazy danych

Indeksy TTL w MongoDB

stopwatch

MongoDB posiada bardzo ciekawą funkcjonalność w postaci automatycznego usuwania danych po upłynięciu określonego czasu. Wystarczy w tym celu utworzyć w kolekcji indeks TTL (ang. time to live). Dzięki temu można w niezwykle prosty sposób zaimplementować wygasające dane.

Numerowanie wierszy w MySQL

raport

Tworząc raport zawierający określoną liczbę wierszy, dobrym pomysłem jest ich ponumerowanie. Stosując prostą sztuczkę możemy to zrobić bezpośrednio w MySQL, pomijając dodatkową obróbkę danych w edytorze tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym. Wystarczy w tym celu skorzystać ze zmiennych.

MySQL: grupowanie i zliczanie według dat

calendar

Bardzo często podczas pobierania danych z bazy, zachodzi potrzeba budowania raportu z grupowaniem na okresy: dni, tygodnie, miesiące, itd. Niekiedy dochodzi do tego potrzeba podziału na wybrane grupy. W niniejszym tekście przedstawię kilka przykładowych sposobów na takie zapytania z użyciem dat w MySQL.

Wyrażenia regularne w MySQL

sql

Raz na jakiś czas zachodzi potrzeba wyszukania w bazie danych w określonym formacie.  Często wystarcza do tego celu zwykłe LIKE, jednak konstrukcja taka nie pomoże w bardziej skomplikowanych przypadkach. Wtedy warto skorzystać z REGEXP, dzięki czemu wykorzystamy możliwości wyrażeń regularnych.

Wydano nowe MySQL 5.5

mysql-logo

Od czasu gdy Oracle zarządza projektem MySQL nie ustają dyskusje na temat przyszłości tego systemu. Jeden ze współtwórców bazy, Michael Widenius, po odejściu z projektu postanowił stworzyć nawet własną alternatywę o nazwie MariaDB. Tymczasem wydana została kolejna wersja MySQL 5.5, wprowadzająca wiele nowych rozwiązań oraz zwiększająca wydajność.