Archiwum miesięczne (Czerwiec 2012)

Numerowanie wierszy w MySQL

raport

Tworząc raport zawierający określoną liczbę wierszy, dobrym pomysłem jest ich ponumerowanie. Stosując prostą sztuczkę możemy to zrobić bezpośrednio w MySQL, pomijając dodatkową obróbkę danych w edytorze tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym. Wystarczy w tym celu skorzystać ze zmiennych.