Wydano PHP 5.3.7

Ukazała się kolejna wersja PHP, w której zwiększono stabilność dzięki poprawieniu ponad 90 błędów, związanych także z bezpieczeństwem. Wszystkim zaleca się jak najszybszą aktualizację.

W nowej wersji dokonano aktualizacji crypt_blowfish do 1.2, Sqlite do 3.7.7.1 oraz PCRE do 8.12. Lista poprawionych błędów jest dość długa, pełną można znaleźć tutaj. Dotyczą one zarówno jądra języka, jak i wielu rozszerzeń.

Twórcy PHP przypominają, że wersja PHP 5.2 nie jest już wspierana i dlatego wszyscy z niej korzystający powinni jak najszybciej przejść na najnowsze wydanie.

Dodaj komentarz