Archiwa like

Wyrażenia regularne w MySQL

sql

Raz na jakiś czas zachodzi potrzeba wyszukania w bazie danych w określonym formacie.  Często wystarcza do tego celu zwykłe LIKE, jednak konstrukcja taka nie pomoże w bardziej skomplikowanych przypadkach. Wtedy warto skorzystać z REGEXP, dzięki czemu wykorzystamy możliwości wyrażeń regularnych.