Wydano PHP 5.4 alfa 1

Opublikowano pierwszą publicznie dostępną wersję PHP 5.4 alfa. Jest to wczesna edycja deweloperska i z oczywistych względów może służyć jedynie do testowania. Zaimplementowane w niej wiele nowych rozwiązań i usunięto część przestarzałych.

Osoby związane z językiem PHP już od dłuższego czasu debatują na temat wersji 5.4. Lista nowości i zmian jest dość obszerna, najważniejsze z nich to:

 • wspieranie autoconf 2.59+
 • wprowadzenie cech (traits)
 • wsparcie DTrace
 • wsparcie $this w funkcjach anonimowych (closure)
 • poprawiono wydajność i zarządzanie pamięcią w Zend Engine
 • wprowadzenie  array dereferencing (możliwość bezpośredniego odwołania się do wybranej wartości w przypadku, gdy funkcja zwraca tablicę)
 • rozszerzenie ext/sqlite przesunięto do PECL, wbudowane pozostało sqlite3
 • usunięto safe mode i inne powiązane z tym opcje konfiguracyjne
 • usunięto możliwość podania parametru przy break/continue
 • usunięto register_globals, allow_call_time_pass_reference, and register_long_arrays ini options, session_is_regisitered(), session_registered(), and session_unregister()
 • domyślne kodowanie zmieniono z ISO-8859-1 na UTF-8

Pełną listę zmian można znaleźć tutaj. Osoby decydujące się na testowanie proszone sa o zgłaszanie wszelkich zauważonych błędów. Kolejna wersja alfa PHP 5.4 powinna się ukazać w przeciągu czterech tygodni.

Dodaj komentarz