Prawa autorskie

Wyłączne prawa do serwisu dostępnego pod adresem www.blog.visionsoftware.pl posiada Marcin Fliszta, który jest jego właścicielem.

Prawa autorskie związane z serwisem podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. Z 1994r. Nr 24 Poz.83 ze zmianami). Zgodnie z Ustawą, cała zawartość niniejszej witryny, włączając tekst, fotografie, loga oraz ilustracje jest własnością Marcina Fliszty, z wyłączeniem materiałów pochodzących z innych źródeł, umieszczonych na podstawie odpowiednich umów. Prawa autorskie do materiałów stron trzecich zostały określone na stronach internetowych ich autorów. W szczególności w  serwisie wykorzystano grafiki pochodzące z serwisu sxc.hu z poszanowaniem wszelkich praw autorskich, na jakich są one rozpowszechniane.Użycie jakiegokolwiek elementu witryny takie jak kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jest niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia właściciela. W przypadku wykrycia takich działań, podjęte zostaną kroki wynikające z odpowiednich aktów prawnych.

Zabronione jest ponadto używanie jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń zakłócających działanie serwisu, wysyłanie lub transmisja wirusów, pakietów skanujących lub mających na celu uzyskanie niedozwolonego dostępu do witryny lub serwera.