Archiwa SQL

Numerowanie wierszy w MySQL

raport

Tworząc raport zawierający określoną liczbę wierszy, dobrym pomysłem jest ich ponumerowanie. Stosując prostą sztuczkę możemy to zrobić bezpośrednio w MySQL, pomijając dodatkową obróbkę danych w edytorze tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym. Wystarczy w tym celu skorzystać ze zmiennych.

MySQL: grupowanie i zliczanie według dat

calendar

Bardzo często podczas pobierania danych z bazy, zachodzi potrzeba budowania raportu z grupowaniem na okresy: dni, tygodnie, miesiące, itd. Niekiedy dochodzi do tego potrzeba podziału na wybrane grupy. W niniejszym tekście przedstawię kilka przykładowych sposobów na takie zapytania z użyciem dat w MySQL.