PHP

Method chaining w PHP

Metchod chaining

Zawarta  w tytule nazwa określa implementację wzorca Fluent interface, który odpowiednio zastosowany może uprościć i skrócić tworzony kod. Użycie Method chaining umożliwia cykliczne wywoływanie metod dla obiektu bez jawnego podawania go za każdym razem. Stąd właśnie wzięła się nazwa tej techniki, gdyż wygląda to jak łańcuszek.

PHP 5.4.3 i PHP 5.3.13 wydane z problemami

Logo PHP

W ostatnich dniach pojawiło się małe zamieszanie przy okazji aktualizacji PHP. 3 maja wypuszczono wersje 5.4.2 i 5.3.12, poprawiające niewykrytą od 8 lat lukę w bezpieczeństwie, obecną w PHP pracującym w trybie CGI. Jak się jednak szybko okazało, nie rozwiązało to problemu i niektóre systemy nadal pozostały na nią podatne. Najnowsze wersje 5.4.3 oraz 5.3.13 mają już rozwiązywać ten problem całkowicie.

Wydano PHP 5.4.1 i 5.3.11

Logo PHP

Najnowsza wersja PHP 5.4 doczekała się po niespełna dwóch miesiącach swojej pierwszej poprawki. Także gałąź 5.3 została uaktualniona, lista wszystkich zmian obejmuje poprawę stabilności poprzez poprawienie ponad 60 błędów, z których część związana jest z kwestiami bezpieczeństwa.

Podpowiadanie typów w PHP

Programowanie w PHP

PHP nie wymaga precyzowania typu podczas definicji zmiennej. Jest on określany na podstawie kontekstu, w jakim ta zmienna została użyta, z możliwością automatycznych konwersji. Możemy także samodzielnie zmieniać typ zmiennej poprzez rzutowanie lub odpowiednie funkcje. Rodzi to problemy szczególnie przy przekazywaniu parametrów do funkcji, jednak w tym przypadku można dla niektórych stosować podpowiadanie typów (ang. type hinting).

PHP 5.4 w wersji finalnej wydane!

Logo PHP

1 marca 2012, po ośmiu kolejnych wydaniach kandydujących i wielu miesiącach pracy, PHP 5.4 zostało wydane w finalnej wersji. Lista dokonanych zmian jest bardzo długa, wprowadzonych zostało sporo nowych elementów, poprawiono wydajność oraz ponad 100 bugów. O większości z tych rzeczy rozpisywano się już nie raz, dlatego postaram się tylko w skrócie podsumować najciekawsze zmiany w PHP 5.4.

Metody magiczne w PHP – część trzecia i ostatnia

Programowanie w PHP

Nadszedł czas na ostatnią część cyklu opisującego metody magiczne w PHP. W części pierwszej oraz drugiej omówiłem wiele z nich: konstruktor i destruktor, settery, gettery, metody zwiększające możliwości serializacji obiektów oraz klonowania. W niniejszym tekście przedstawię pozostałe metody magiczne: __callStatic(), __isset(), __unset(), __invoke() oraz __set_state().

Jak sprawdzić i porównać wersje PHP?

Programowanie w PHP

Podczas pisania kodu PHP możemy zastosować elementy języka, które zostały wprowadzone w konkretnej wersji. Przez to, nasza aplikacja może nie działać w pełni poprawnie lub nawet w ogóle na serwerze ze starszą wersją PHP. W jaki sposób sprawdzić, czy środowisko jest odpowiednie dla naszego skryptu?

Odczyt danych GPS ze zdjęcia w PHP

Mapa

Wykonanie zdjęcia urządzeniem posiadającym GPS, spowoduje zapisanie w nim dodatkowych informacji na temat lokalizacji. Są one przechowywane w metadanych obrazu (EXIF), zatem można je bardzo łatwo odczytać przy pomocy odpowiedniej funkcji dostępnej w PHP.

Metody magiczne w PHP, część druga

Programowanie w PHP

Jakiś czas temu przedstawiłem pierwszą część z serii artykułów opisujących metody magiczne w PHP. Dzięki ich zastosowaniu możemy uzyskać wiele dodatkowych możliwości podczas korzystania z obiektów. Dziś kolej na opisanie następnych z nich: __toStrnig(), __clone(), __sleep() oraz __wakeup().

Wydano PHP 5.4 RC2

Logo PHP

Oczekiwane przez wszystkich PHP 5.4 zbliża się coraz większymi krokami. Opublikowane zostało drugie już wydanie kandydujące, w którym poprawiono kolejne błędy i poprawiono stabilność działania.