PHP

Metody magiczne w PHP, część pierwsza

Programowanie w PHP

Programując obiektowo w PHP, możemy skorzystać z kilku specjalnych metod, zwanych magicznymi, które mogą zostać użyte wewnątrz klas. Dzięki nim uzyskamy wiele dodatkowych możliwości podczas korzystania z obiektów. W niniejszej, pierwszej części z serii artykułów opisującej te zagadnienia, przedstawię konstruktor, destruktor oraz metody __set(), __get()  i __call().

CMS Made Simple na Home.pl a dostęp do /tmp/cache

cmsms_newlogo200

Osoby wdrażające CMS Made Simple na serwerach wirtualnych Home.pl mogą napotkać pewien problem. Po instalacji strona wyświetlała się bez żadnego formatowania, bez przetwarzania arkuszy styli CSS. Dostęp do nich kończy się na zwróceniu błędu 403 Forbidden. Podobna sytuacja ma miejsce przy działaniu niektórych pluginów, np. Captcha. Problem ten może wystąpić także na innych serwerach, a ma związek z prawami dostępu do katalogu /tmp/cache, w którym CMS zapisuje różnego rodzaju dane.

Rozpoznawanie typów plików w PHP

Plik w folderze

Gdy umożliwiamy na naszej stronie internetowej lub w systemie wgrywanie plików, powinniśmy sprawdzać ich typ. Dzięki temu dopuścimy tylko wybrane przez nas rodzaje, np. pliki graficzne. Możemy sobie jednak nie zdawać sprawy, że podstawowe, najczęściej stosowane możliwości sprawdzania typu są bardzo zawodne i umożliwiają wgranie na serwer niepożądanych danych.

Bug w PHP 5.3.7, jest już wersja 5.3.8

Logo PHP

Niewiele czasu po wydaniu nowej wersji PHP odkryto w niej poważny błąd. Użytkownicy zostali poinformowani, aby wstrzymać się z aktualizacją do momentu ukazania się kolejnego wydania. W ekspresowym tempie pojawiła się już nowa wersja, która usuwa zaistniały problem.

Wydano PHP 5.3.7

Logo PHP

Ukazała się kolejna wersja PHP, w której zwiększono stabilność dzięki poprawieniu ponad 90 błędów, związanych także z bezpieczeństwem. Wszystkim zaleca się jak najszybszą aktualizację.

Standardy kodowania z PHP_CodeSniffer

Programowanie w PHP

Pisząc kod w jakimkolwiek języku programowania, dobrze jest stosować określone standardy: jednakowe formatowanie, nazewnictwo zmiennych oraz funkcji, rodzaj komentarzy, sposób dokumentowania i wiele innych. Wybranie jednego schematu szczególnie przydaje się w grupie programistów, dzięki czemu łatwiej nam wspólnie pracować nad kodem. W dbaniu o trzymanie się standardu może nam pomóc PHP_CodeSniffer.

Wydano PHP 5.4 alfa 1

Logo PHP

Opublikowano pierwszą publicznie dostępną wersję PHP 5.4 alfa. Jest to wczesna edycja deweloperska i z oczywistych względów może służyć jedynie do testowania. Zaimplementowane w niej wiele nowych rozwiązań i usunięto część przestarzałych.

Zarządzanie datami w PHP z DateTime

calendar

Gdy zamierzamy w PHP przeprowadzać operacje na datach i czasie, możemy skorzystać z wielu funkcji, takich jak date(), strtotime(), mktime() i innych. Znacznie łatwiej jednak wykonać potrzebne działania przy pomocy obiektu DateTime. który jest dostępny w PHP od wersji 5.3. W poniższym tekście postaram się przedstawić podstawowe możliwości tej przydatnej klasy.

FPDI a kompresja pliku PDF

Adobe PDF icon

Biblioteka FPDI często przydaje się podczas generowania plików PDF z poziomu PHP przy użyciu TCPDF lub starszego FPDF. Umożliwia edycję dokumentów, gdyż dzięki niej możemy zaimportować gotowy plik PDF i wstawić go w obecnie tworzony jako tło. Niekiedy próba wczytania może spowodować błąd, problem ten można jednak prosto rozwiązać.

Wydano PHP 5.3.6

Logo PHP

Niedawno opublikowano kolejną wersję PHP, w której poprawiono stabilność, bezpieczeństwo oraz wydajność. W wydaniu 5.3.6 usunięto ponad 60 błędów w najróżniejszych miejscach.