Archiwa wersjonowanie

GIT i patche: tworzenie i ładowanie

logo_git

Zdarza się czasem, że potrzebujemy do aplikacji z użyciem GITa dodać jakąś funkcjonalność, jednak z pewnych powodów nie możemy posłużyć się normalnym commitem. Być może nie chcemy komuś przyznać prawa zapisu w repozytorium, lub nakładamy poprawkę na zewnętrzną aplikację, będącą pod kontrolą systemu wersjonowania. W takim przypadku pomocne będzie stworzenie patcha, a następnie załadowanie go do aplikacji.