Archiwa group by

MySQL: grupowanie i zliczanie według dat

calendar

Bardzo często podczas pobierania danych z bazy, zachodzi potrzeba budowania raportu z grupowaniem na okresy: dni, tygodnie, miesiące, itd. Niekiedy dochodzi do tego potrzeba podziału na wybrane grupy. W niniejszym tekście przedstawię kilka przykładowych sposobów na takie zapytania z użyciem dat w MySQL.