Indeksy TTL w MongoDB

stopwatch

MongoDB posiada bardzo ciekawą funkcjonalność w postaci automatycznego usuwania danych po upłynięciu określonego czasu. Wystarczy w tym celu utworzyć w kolekcji indeks TTL (ang. time to live). Dzięki temu można w niezwykle prosty sposób zaimplementować wygasające dane.

GIT i patche: tworzenie i ładowanie

logo_git

Zdarza się czasem, że potrzebujemy do aplikacji z użyciem GITa dodać jakąś funkcjonalność, jednak z pewnych powodów nie możemy posłużyć się normalnym commitem. Być może nie chcemy komuś przyznać prawa zapisu w repozytorium, lub nakładamy poprawkę na zewnętrzną aplikację, będącą pod kontrolą systemu wersjonowania. W takim przypadku pomocne będzie stworzenie patcha, a następnie załadowanie go do aplikacji.

Method chaining w PHP

Metchod chaining

Zawarta  w tytule nazwa określa implementację wzorca Fluent interface, który odpowiednio zastosowany może uprościć i skrócić tworzony kod. Użycie Method chaining umożliwia cykliczne wywoływanie metod dla obiektu bez jawnego podawania go za każdym razem. Stąd właśnie wzięła się nazwa tej techniki, gdyż wygląda to jak łańcuszek.

Numerowanie wierszy w MySQL

raport

Tworząc raport zawierający określoną liczbę wierszy, dobrym pomysłem jest ich ponumerowanie. Stosując prostą sztuczkę możemy to zrobić bezpośrednio w MySQL, pomijając dodatkową obróbkę danych w edytorze tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym. Wystarczy w tym celu skorzystać ze zmiennych.

Zmiany algorytmu Google czyli nie taki Pingwin straszny

Google Penguin

Pod koniec zeszłego miesiąca Google wprowadziło zmiany w swoim algorytmie wyszukiwarki. Po poprzednim, nazwanym Panda, wielu osobom zmroził teraz krew w żyłach Pingwin. Dokonane zmiany wpłynęły szczególnie mocno na agresywnych pozycjonerów, nie dbających o jakość. Jak więc bronić się przed spadkami w SERPach?

PHP 5.4.3 i PHP 5.3.13 wydane z problemami

Logo PHP

W ostatnich dniach pojawiło się małe zamieszanie przy okazji aktualizacji PHP. 3 maja wypuszczono wersje 5.4.2 i 5.3.12, poprawiające niewykrytą od 8 lat lukę w bezpieczeństwie, obecną w PHP pracującym w trybie CGI. Jak się jednak szybko okazało, nie rozwiązało to problemu i niektóre systemy nadal pozostały na nią podatne. Najnowsze wersje 5.4.3 oraz 5.3.13 mają już rozwiązywać ten problem całkowicie.

MySQL: grupowanie i zliczanie według dat

calendar

Bardzo często podczas pobierania danych z bazy, zachodzi potrzeba budowania raportu z grupowaniem na okresy: dni, tygodnie, miesiące, itd. Niekiedy dochodzi do tego potrzeba podziału na wybrane grupy. W niniejszym tekście przedstawię kilka przykładowych sposobów na takie zapytania z użyciem dat w MySQL.

Wydano PHP 5.4.1 i 5.3.11

Logo PHP

Najnowsza wersja PHP 5.4 doczekała się po niespełna dwóch miesiącach swojej pierwszej poprawki. Także gałąź 5.3 została uaktualniona, lista wszystkich zmian obejmuje poprawę stabilności poprzez poprawienie ponad 60 błędów, z których część związana jest z kwestiami bezpieczeństwa.

Zmiana algorytmu Google – stawiamy na jakość

Wynik wyszukiwania Google

W ciągu najbliższych dni Google zamierza dokonać zmian w algorytmie, które są ukierunkowane na zepchnięcie z wyników wyszukiwań spamu. Największą szansę na opuszczenie wysokich pozycji w SERPach będą miały strony, które naruszają wyznaczniki jakości przedstawione przez Google.

Podpowiadanie typów w PHP

Programowanie w PHP

PHP nie wymaga precyzowania typu podczas definicji zmiennej. Jest on określany na podstawie kontekstu, w jakim ta zmienna została użyta, z możliwością automatycznych konwersji. Możemy także samodzielnie zmieniać typ zmiennej poprzez rzutowanie lub odpowiednie funkcje. Rodzi to problemy szczególnie przy przekazywaniu parametrów do funkcji, jednak w tym przypadku można dla niektórych stosować podpowiadanie typów (ang. type hinting).